1 marca 2014 Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Chicago

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W Sobotę 1 marca 2014 w kościele św Trójcy w Chicago oddaliśmy hołd Żołnierzom Niezłomnym.Mszę św. w Ich intencji sprawował ks.proboszcz Andrzej Maślejak .Zostaliśmy zaszczyceni wizytą szanownych weteranów.Obecni byli P. por.Wacław Wierzbicki,P. por.Henryk Kołodyński i P. kpt.Bogdan Horoszowski, którzy mimo ciężkich opadów śniegu tego dnia przybyli, aby swoją obecnością uświetnić tę uroczystość.Na przywitanie naszych gości honorowych wznieśliśmy okrzyk”Cześć i chwała bohaterom”.
Zaprezentowana została piękną wystawa autorstwa P. Adama Borowskiego ,przygotowana przez grupę “Narodowe Siły Zbrojne Nowe Pokolenie”.
Tegoroczny Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych wypadł w pierwszą sobotę miesiąca ,a więc dzień szczególnej czci Matki Bożej. W kazaniu porównano postawę bohaterów podziemia niepodległościowego do cierpienia Maryi pod krzyżem.
Odeszli ludzie,uczniowie,pozostała tylko Maryja.Podobnie Ci żołnierze Powstania Antykomunistycznego trwali do końca w obronie niepodległości Polski. Przechodzili ciężkie tortury w UB-kich i NKWD-ckich katowniach,ale nie ugięli karku i nigdy się nie poddali.
Po Mszy św.w sali parafialnej odbyła się druga część obchodów. Rozpoczęliśmy od odmówienia modlitwy żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, po czym minutą ciszy oddaliśmy hołd Żołnierzom Wyklętym.Odśpiewaliśmy hymn,a następnie przytaczając słowa przysięgi i wybranych grypsów płk.Łukasza Cieplińskiego przybliżyliśmy wartości,które cechowały Żołnierzy Niezłomnych.
Odczytaliśmy także przemówienie,w którym zwróciliśmy szczególną uwagę na obecną sytuację w Polsce.Gdzie w przekazie patriotyzm określa się mianem “faszyzmu”,fałszuje i umniejsza dokonania Żołnierzy Wyklętych,a rolę ich katów i oprawców się relatywizuje.
Następnie P. kpt. Bogdan Horoszowski podzielił się z nami wspomnieniami z czasów dzieciństwa ,Powstania Warszawskiego i okupacji.
Po części oficjalnej był czas na rozmowę i pamiątkowe zdjęcia z weteranami.W geście akceptacji i poparcia naszych działań ,zostały przekazane nam dwa mundury.P. por. Henryk Kołodyński podarował nam swój marynarski mundur z czasów II Wojny Światowej, a P. Por.Wacław Wierzbicki swój mundur wyjściowy .Swoista sztafeta pokoleń ma dla nas ogromne znaczenie,gest ten jest dla nas zachętą do jeszcze większej pracy na chwałę Polski i jej bohaterów.Mundury te wzbogacą naszą kolekcje i staną się nieodłącznym elementem naszych wystaw dotyczących historii Polski.
Dziękujemy ks. proboszczowi Andrzejowi Maślejakowi za celebrowanie Mszy św. I udostępnienie sali parafialnej.
Szczególne podziękowania kierujemy do weteranów ,którzy przybyli na tę uroczystość.
Dziękujemy także P. Jackowi Kawczyńskiemu z Rajdu Katyńskiego Pamięć i Tożsamość za wszelką pomoc w organizowaniu obchodów tego święta oraz portalowi Pomnik Smoleńsk za patronat medialny.
Dziękujemy również wszystkim przybyłymi gościom za to ,że mogliśmy wspólnie uczcić pamięć bohaterów II konspiracji i zapraszamy na kolejne uroczystości i spotkania przez nas organizowane.
Więcej o nas na FB Patriotyczna Polonia Chicago .

Narodowe Siły Zbrojne Nowe Pokolenie Chicago

“Wieczna chwała zmarłym,hańba ich mordercom”
Z Panem Bogiem.