Pożegnanie por Wacława Wierzbickiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 grudnia 2018 na wieczną wartę odszedł śp. porucznik Wacław Wierzbicki. Sybirak, żołnierz 2 Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, weteran walk na froncie włoskim, bohater walk o Monte Cassino, wieloletni działacz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) oraz Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP). Przez 6 lat pełnił funkcję prezesa Polskiej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Chicago. Pan Wacław Wierzbicki był bohaterem walk o niepodległość Ojczyzny, społecznikiem, wiernym rzymskim katolikiem, zaangażowanym w dzieło Kościoła.

Informujemy, że wystawienie trumny z ciałem Pana por Wacława Wierzbickiego będzie się w domu pogrzebowym.
Skaja Terrance Funeral Home
7812 N. Milwaukee Ave
Niles 60714

Piątek (28 grudnia) od godziny 15-20.

Msza żałobna(29 grudnia) o godzinie 10.30 am.

Bazylika św Jacka
3636 W Wolfram Street
Chicago IL 60618

Po mszy kondukt żałobny uda się do miejsca wiecznego spoczynku ciala Pana Wacława.

Resurrection Catolic Cementary & Mausoleum
7201 Archer Ave
Justice IL 60458

Chwała Bohaterom!
Cześć Jego pamięci!

Podsumowanie zbiórki “Polacy w Chicago — Polakom na Kresach” edycja IV-2018

Nadszedł czas na kolejne podsumowanie zbiórki „Polacy w Chicago — Polakom na Kresach” , edycja 2018.
W tym roku udało nam się zebrać najwyższą dotychczas kwotę, ponad 20 tys. dolarów, oraz inne artykuły (chemia, środki czystości itp.), które trafiły na dawne ziemie II Rzeczypospolitej.
Wsparliśmy:
– Towarzystwo Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej “Zabytek” we Lwowie.
– Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Samborze (Ukraina)
– Centrum Formacji Rodziny w Nowej Wilejce (Litwa).
– Parafia św Teresy w Pawłodarze (Kazachstan).
– Polska Szkoła w Pawłodarze, mi.n. zakup laptopa.
– Wsparliśmy także renowację polskiego cmentarza w Kazachstanie.
– Część z zebranych funduszy przeznaczyliśmy na wsparcie weteranów II wojny światowej oraz Powstania Antykomunistycznego, którzy do dziś zamieszkują dawne tereny II Rzeczypospolitej (obecnie Białoruś). Pieniądze przekazaliśmy na ręce Pani mjr Weroniki Sebastianowicz „Różyczki”, przewodniczącej Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi.

W każdym wyżej wymienionym miejscu wspomogliśmy finansowo polskie rodziny.

Dziękujemy wszystkim Rodakom z Chicago i okolic, którzy co rok, biorą udział w naszej kweście, hojnie wspierając Rodaków z Kresów.

Składamy wyrazy wdzięczności dla koleżanek i kolegów z Polski, którzy pomagają nam w kwestiach logistycznych.

Specjalne podziękowania składamy wszystkim parafiom, księżom proboszczom oraz siostrom zakonnym i kapłanom, którzy angażują się w zbiórkę „Polacy w Chicago — Polakom na Kresach”.
Bóg zapłać!