71. Obchody Powstania Warszawskiego.

Relacja …

obchodów 71. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w Chicago

Uroczystość w hołdzie powstańcom zorganizowana przez Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie odbyła się 1 sierpnia pod Pomnikiem Polskiego Żołnierza w kwaterze kombatanckiej cmentarza Maryhill w Niles.

Wszystko rozpoczęło się od dźwięku powstańczej syreny o godzinie 17.00 nawiązując do godziny „W”.Gdy syrena umilkła odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego (wszystkie zwrotki!).
Następnie prowadzący uroczystość Karol Buczakowski przywitał wszystkich zebranych, a w szczególności kombatantów i powstańców oraz wszystkie organizacje polonijne i poczty sztandarowe.  Kolejnym etapem była Msza św. w intencji powstańców, którą sprawował ks. Marcin Zasada z parafii Św. Tomasza z Villanowa.
Kapłan wprowadził zgromadzonych w nostalgiczny nastrój, swoją pełną patriotyzmu homilią.

Po nabożeństwie Marcin Stępień odczytał Apel Poległych.

W dalszej części obchodów wygłoszone zostały przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Pan Filip Ożarowski, żołnierz 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i naoczny świadek „Krwawej niedzieli”. W swoim wystąpieniu w dramatycznym tonie przypomniał o zbrodni ludobójstwa na Polakach dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich oraz haniebnym zachowaniu politycznych elit III RP wobec odradzającego się banderyzmu.
Kolejnym przemawiającym był Arkadiusz Cimoch, który w imieniu NSZ-Nowe Pokolenie podziękował weteranom i powstańcom za ich trud włożony w obronę niepodległości Ojczyzny oraz podkreślił wagę wspólnej pamięci i tradycji narodowej, a na zakończenie przypomniał ogromny wkład formacji NSZ w powstanie warszawskie i podziemie niepodległościowe.
Ostatnim mówcą był Dariusz Olszewski, który apelował do Polonii o zgodność i determinację w sprzeciwie wobec tzw. roszczeń żydowskich, mających na celu wymuszenie 65 miliardów dolarów od Polski oraz obiecał, że Polacy w Chicago nie będą tolerować szerzącego się tu banderyzmu.

 

Uroczystość zwieńczono złożeniem kwiatów i wieńców pod pomnikiem oraz wspólnym odśpiewaniem „Roty” i  okrzykami – Cześć i chwała Bohaterom!!!