75. oraz 5. rocznica “Katynia ” i “Smoleńska” w Chicago

Relacja z obchodów

Obchody rozpoczęły się w piątek, 10 kwietnia Mszą św. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej i tragedii smoleńskiej w kościele św. Ferdynanda. W jej trakcie ks. proboszcz odczytał 3 listy skierowane do Polonii – od Zuzanny Kurtyki, od posła PiS Adama Kwiatkowskiego oraz od prezesa Ruchu Narodowego Roberta Winnickiego. Po nabożeństwie uczestnicy udali się na dalszą część uroczystość, do pobliskiej kaplicy, gdzie miał miejsce koncert fortepianowy Konrada Biniendy oraz recytowana była poezja dotycząca zbrodni katyńskiej i tragedii smoleńskiej. Uroczystość prowadziła Jolanta Plucińska z Kongresu Polonii Amerykańskiej. Zgromadzeni uczestnicy mogli podziwiać wystawy – katyńską przygotowane przez Stowarzyszenie “Rodzina Katyńska” z Łodzi i Muzeum Tradycji Niepodległościowych z Łodzi oraz – smoleńską zrealizowaną przez Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie Chicago. Podczas uroczystości przemówienia wygłosili przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej – Maria Binienda i Bogusław Niemczewski oraz kombatant, powstaniec warszawski – Bohdan Horoszowski.

Następnego dnia w ramach obchodów sprawowana była Msza św. w tych samych intencjach w kościele Św. Trójcy. Po nabożeństwie w sali parafialnej wyświetlony został film pt. “Niosła Go Polska”.

Ostatniego dnia obchodów, w niedzielę, 12 kwietnia w bazylice Św. Jacka odprawiona został uroczysta Msza św., a po jej zakończeniu w świątyni odsłonięto tablicę poświęconą ś.p. gen. Franciszkowi Gągorowi.

Zwieńczeniem tegorocznych obchodów była uroczystość pod Pomnikiem Katyńskim w Nails, którą prowadzili przedstawiciele Związków Klubów Polskich i Komitetu opieki nad Pomnikiem Katyńskim. Rozpoczęto od odśpiewania hymnu narodowego i minuty ciszy. Następnie pod przewodnictwem kapłanów wspólnie modlono się w intencji ofiar. W dalszej kolejności, głos zabrali przedstawiciele rodzin smoleńskich – goście honorowi Stanisław Gągor i Anna Wójtowicz. Po przemówieniach Marcin Stępień z NSZ-Nowe Pokolenie odczytał Apel Poległych, a na zakończenie złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem.
Wszystko odbywało się przy asyście pocztów sztandarowych i flagowych reprezentujących polskie szkoły i organizacje polonijne.

Chicagowska Polonia kolejny raz dała świadectwo patriotyzmu i przywiązania do wartości – Bóg, Honor, Ojczyzna.