Jacek Pawłowicz w Chicago

Na zaproszenie NSZ NP do Chicago przyleciał Pan Jacek Pawłowicz

W ostatnich dniach,na zaproszenie grupy Chicago Nowe Pokolenie NSZ ,gościliśmy w Chicago Pana Jacka Pawłowicza.Jest on kierownikiem referatu edukacji historycznej w warszawskim IPN.
W czasie pobytu w USA wygłosił kilka prelekcji oraz był gościem wielu polonijnych rozgłośni radiowych i polonijnej prasy.

10 XII wew wtorek po Mszy Św. za ojczyznę w kaplicy przy kościele Św. Ferdynanda,Pan Filip Ożarowski opisywał wydarzenia Rzezi wołyńskiej.Było to jego wstrząsające świadectwo tamtych zdarzeń,których był naocznym świadkiem.Brał czynny udział w obronie ludności polskiej przed ukraińskimi bandami UPA,jako żołnierz 27 Dywizji Piechoty Wołyńskiej AK.
Następnie Pan Jacek Pawłowicz w kilku zdaniach uzupełnił opis tamtych faktów.Przypomniał również o zbliżającej się 32 rocznicy wprowadzenia Stanu wojennego w Polsce.

14 XII w sobotę w Polskiej Szkole im.gen.Władysława Andersa , Pan Jacek Pawłowicz wygłosił prelekcję skierowaną do polskiej młodzieży licealnej.Na wstępie na ręce dyrektor szkoły Pani Wandy Penar,wręczył album poświęcony gen.Leopoldowi Okulickiemu.Towarzyszący mu Dariusz Olszewski podarował szkole oryginalną kopertę wyprodukowaną przez Solidarność Walczącą w latach 80-tych,z wizerunkiem gen.Władysław Andersa.Tematem wykładu była najnowsza historia Polski i Rotmistrz Witold Pilecki.Pan Jacek przypomniał uczniom ,iż powinni być dumni z naszej historii i z tego,że są Polakami.

Następnie 15 XII wygłosił dwa referaty.Pierwszy w Resurrection Hall przy Bazylice Św.Jacka temat spotkania-Stan wojenny:brutalna próba zatrzymania ostatniego etapu polskiej drogi do wolności.Asystowała temu piękna i unikalna wystawa dotycząca Solidarności i Solidarności Walczącej.Galeria ta obfitowała min. w oryginalne dokumenty,bibułę i książki wychodzące w latach 80-tych,które zgromadził i użyczył Dariusz Olszewski były działacz SW.Pan Pawłowicz opowiadał o zbrodniach komunistycznych, popełnionych na narodzie polskim w latach 1945-1989.Szczególnie koncentrując się na okresie Stanu wojennego.

Ostatnim spotkaniem z naszym gościem była prelekcja w kościele Św.Trójcy,której tematem było-Ofiary zbrodni sowieckich i komunistycznych.rtm Witold Pilecki, gen.Leopold Okulicki i inni Żołnierze Wyklęci.Towarzyszyła temu piękna wystawa o Żołnierzach Wyklętych,którą przygotowała grupa Chicago Nowe Pokolenie NSZ.Prelegent przedstawił kilka sylwetek polskich bohaterów podziemia antykomunistycznego.Najwięcej czasu poświęcił jednak,dwóm wspaniałym żołnierzom wymienionym w tytule.Był to wzruszający i krzepiący zarazem referat o polskiej historii i naszych bohaterach.
Po skończonym wykładzie wyświetlony został poruszający film pt.”Kwatera”Ł”
Przy okazji dwóch niedzielnych wykładów mieliśmy zaszczyt gościć Pana kpt.Bogdana Horoszowskiego członka Szarych Szeregów ,uczestnika Powstania Warszawskiego.Zgromadzeni ludzie zgotowali Panu Bogdanowi owacje na stojąco oraz skandowali znane z polskich stadionów hasło Cześć i chwała bohaterom.

Reasumując były to spotkania o patriotycznej wymowie.Powodujące wzruszenie,ale i wlewające nadzieję w serca Polaków, żyjących na emigracji.Wniosek bądźmy dumni z naszej historii i z tego kim jesteśmy.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!