Lekcja historii w Polskiej Katolickiej Szkole

Kilka tygodni temu prowadziliśmy…

lekcje historii w Polskiej Katolickiej Szkole
im. Św. Ferdynanda w Chicago. Tematem lekcji była II wojna światowa, działania polskiej konspiracji oraz Żołnierze Wyklęci. Zajęcia trwały 4 godziny i prowadzone były dla klas 6-8 szkoły podstawowej. Wszystkiemu towarzyszyła piękna wystawa poświęcona Podziemiu Antykomunistycznemu. Głownie skoncentrowaliśmy się na przybliżeniu genezy II wojny światowej, roli Polskiego Państwa Podziemnego w tych wydarzeniach oraz przedstawieniu kilku sylwetek Żołnierzy Niezłomnych m.in. – Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna „Inka”, Łukasz Ciepliński „Pług”, Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”.

Duża część uczniów chętnie odpowiadała na zadawane pytania dotyczące polskiej historii, a za poprawne odpowiedzi przewidziane były drobne upominki patriotyczne – wlepki, naklejki z biogramami Żołnierzy Wyklętych, smycze itp.

Uważamy, że ta praca u podstaw z najmłodszymi jest niezbędna do krzewienia i utrzymania „polskiego ducha” na obczyźnie. Wiemy, iż to zaprocentuje i przyniesie kiedyś wymierne korzyści, pomagając zachować polską tożsamość na emigracji.

W najbliższym czasie wybieramy się do kolejnych szkół, o czym będziemy informować na bieżąco.
Arkadiusz Cimoch
Karol Buczakowski