Lekcja polskiej historii w polonijnej szkole

W dniu 14 stycznia

przeprowadziliśmy lekcje historii w polskiej szkole im. Jana Kochanowskiego w Norridge na przedmieściach Chicago. Głównym tematem zajęć była geneza II wojny światowej, polskie podziemie niepodległościowe z tego okresu i powstanie antykomunistyczne. Kolejny raz zaprezentowaliśmy projekt „Wyklęci do Szkół”, który zawiera wystawę oraz broszury przedstawiające sylwetki dwunastu bohaterów – powstańców antykomunistycznych, wywodzących się z podziemia narodowego. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć przygotowaną przez nas ekspozycję, w której znalazły się m.in.: repliki ryngrafów, oryginalne odznaczenia wojskowe oraz białą broń z czasów II wojny światowej. Ponadto rozdaliśmy uczniom plakaty z Dekalogiem Patrioty oraz pocztówki ze słowami Modlitwy NSZ, którą wspólnie odmówiliśmy przed lekcją.


Naszym celem jest budowa polskiej tożsamości oraz poczucia dumy narodowej wśród najmłodszego pokolenia Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Pragniemy czynić to w oparciu o etos naszych bohaterów narodowych – Żołnierzy Wyklętych. Mamy nadzieję, że nasza praca przyczyni się do patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży w polskim duchu.

 

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin

Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie Chicago