NSZ-NP wstępuje do ZŻNSZ

W czwartek, 10 grudnia

uczestniczyliśmy w comiesięcznej Mszy św. w intencji Ojczyzny, w kościele Św. Ferdynanda. Nabożeństwo rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych, które poprowadził pan ppor. Henryk Atemborski, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej NSZ.
Homilię wygłosił ksiądz proboszcz Zdzisław Torba. Wśród uczestników Mszy świętej oprócz  ppor. Henryka Atemborskiego byli m.in Pani Krystyna Kołacińska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, wdowa po kpt. Władysławie Kołacińskim ps. “Żbik”, dowódcy oddziałów NSZ-owskich, oficera Brygady Świętokrzyskiej; rodzina śp. Wojciecha Seweryna oraz rodzina śp. gen. Franciszka Gągora, którzy tragicznie zginęli nad Smoleńskiem.
Po Mszy św. w sali parafialnej odbyło się spotkanie z ppor. Henrykiem Atemborskim, podczas którego miało miejsce bardzo ważne dla nas wydarzenie. Mianowicie otrzymaliśmy legitymacje członkowskie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Szczecin. Przyjęcie legitymacji z rąk żołnierza NSZ było niesamowitym przeżyciem i wielką nobilitacją. Otrzymaliśmy je z dumą, ale jednocześnie w poczuciu odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków związanych z przynależności do ZŻNSZ.
Wręczyliśmy również ryngraf NSZ z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, (na rewersie wygrawerowana jest rota przysięgi NSZ) pani Krystynie Kołacińskiej za wszelkie wsparcie i pomoc jakiej pani Krystyna nam udziela.
Był to dla nas bardzo ważny wieczór. Czujemy się zaszczyceni z przyjęcia nas do ZŻNSZ a zarazem dziękujemy za zaufanie i docenienie naszej dotychczasowej działalności. Postaramy się wypełniać jak najlepiej założenia Związku oraz godnie go reprezentować.

                         Czołem Wielkiej Polsce!

2 replies

Comments are closed.