Obchody 100-lecia zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w Chicago.

Obchody 100-lecia zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w Chicago.
Pierwsza część oficjalnych uroczystości w Chicago z naszym udziałem odbyła się w Bazylice Św. Jacka.
Odprawiona została Mszy św. w intencji Bohaterów 1920 roku, podczas której wystawiliśmy poczet sztandarowy. W nabożeństwie uczestniczyli amerykańscy i polscy urzędnicy państwowi, min. przedstawiciele Konsulatu RP w Chicago, attaché obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz działacze polonijni z różnych organizacji.
Po Eucharystii nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym polskich Bohaterów, rekrutujących się z parafii Św. Jacka, którzy polegli podczas Bitwy Warszawskiej i na frontach I wojny światowej.
Następnie udaliśmy się do najstarszej polskiej parafii w Chicago – kościoła Św. Stanisława Kostki, gdzie miało miejsce odsłonięcie pamiątkowej tablicy dla uczczenia 100. rocznicy zwycięskiej bitwy nad bolszewikami.
Ostatnie część uroczystości z naszym udziałem odbyła się w kościele Św. Trójcy, gdzie również wystawilismy poczet sztandarowy. Wspomniana wyżej parafia jest miejscem szczególnym i symbolicznym dla Polonii. Ponad 100 lat temu była punktem rekrutacyjnym, gdzie nasi rodacy zaciągali się jako ochotnicy do polskiej armii znanej jako Błękitna Armia gen. Józefa Hallera. Armia Polska we Francji (ochotnicy z całego świata, w tym ponad 20 tys. rodaków z USA) została powołana z inicjatywy Romana Dmowskiego oraz kierowanego przez niego Komitetu Narodowego Polskiego.
Oddaliśmy hołd bohaterskim Obrońcom Ojczyzny, którzy 100 lat temu powstrzymali bolszewickie hordy, którzy po „trupie białej Polski” planowali rewolucyjny podbój kontynentu europejskiego. Dzięki heroizmowi polskiego żołnierza i wysiłkowi tamtego pokolenia Polaków czerwona zaraza legła u stóp stolicy.
Cześć pamięci Obrońców Ojczyzny!