Zapraszamy na 73 obchody Powstania Warszawskiego

Zapraszamy  na

obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Uroczystość  odbędzie się w niedzielę, 30 lipca, o godzinie 17.00 pod Pomnikiem Polskiego Żołnierza w kwaterze kombatanckiej cmentarza Maryhill w Niles.

Gośćmi honorowymi obchodów będą uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz weterani II wojny światowej.


  • Msza św. polowa
  •  Apel Poległych

Adres:   8600 N. Milwaukee, Niles

​PRZYJDŹ I ODDAJ HOŁD BOHATERSKIM OBROŃCOM OJCZYZNY!​Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago