Odsłonięcie tablicy płk. Antoniego Szackiego „Bohuna”

 

Uroczystość odsłonięcia

tablicy upamiętniającej  płk. Antoniego Szackiego „Bohun”, “Dąbrowski” ,dowódcy Brygady Świętokrzyskiej NSZ

Dnia 11 września 2016 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej płk. Antoniemu Szackiemu „Bohunowi”, wybitnemu dowódcy Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Tablica została wmurowana w świątyni Ojców Cystersów w Willow Springs (przedmieścia Chicago).

W uroczystościach wzięli udział synowie płk. Antoniego Szackiego: p. Aleksander oraz p. Stefan. Ponadto zaszczyli nas swoją obecnością kombatanci i rodziny oficerów NSZ. Byli obecni m.in. por. Filip Ożarowski – 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, por. Wacław Wierzbicki – 2 Korpus Polski (PSZ) oraz uczestnicy powstania warszawskiego: por. Zbigniew Krzyżewski, kpt. Bogdan Horoszowski i Krystyna Kołacińska, wdowa po kpt. Władysławie Kołacińskim „Żbiku” – oficerze NSZ.

Rozpoczęliśmy Mszą św. z udziałem pocztów sztandarowych. Homilię, wywołującą ogromne wzruszenie wygłosił nasz kapelan, ks. Marcin Zasada, którą w całości poświęcił bohaterskim żołnierzom i oficerom NSZ, Brygady Świętokrzyskiej, a w szczególności płk. Antoniemu Szackiemu. Po nabożeństwie przy asyście naszego pocztu i licznie zgromadzonych rodaków dwaj synowie „Bohuna” dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy.

Następnie w sali parafialnej Leszek Żebrowski, wybitny historyk i publicysta, badacz podziemia niepodległościowego wygłosił prelekcję. Głównym tematem jego badań są NSZ, i szczególnie tej formacji poświęcony był wykład zatytułowany „Żołnierze Wyklęci – podziemie narodowe”.

Było to trzecie z kolei spotkanie z Leszkiem Żebrowskim w Chicago. Pierwszy referat pt. „Stosunki polsko-żydowskie” wygłosił 9 września w Copernicus Center oraz drugi pt. „Powstanie Warszawskie” w parafii Św. Ferdynanda.

Tablica płk. Antoniego Szackiego jest trzecią, która została odsłonięta z naszej inicjatywy. Dwie poprzednie również upamiętniają oficerów NSZ: płk. Ignacego Oziewicza – pierwszego dowódcy NSZ oraz kpt. Władysława Kołacińskiego – dowódcy oddziałów partyzanckich NSZ. Dokładamy wszelkich starań, aby przywracać dobre imię NSZ i należne im miejsce w panteonie polskiej historii. Przez wiele lat ludzie tworzący NSZ byli fałszywie oskarżani o niepopełnione czyny, zohydzani i szkalowani w propagandzie komunistycznej, na emigracji, a także częściowo w III RP. Dziś historia się o Nich upomina, prawda nareszcie zostaje mozolnie odkłamywana. Wyżej opisana uroczystość to kolejny krok w tym kierunku.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy nas wspierają i pomagają nam w realizowaniu kolejnych inicjatyw.

Wieczna chwała Bohaterom NSZ!

 

 

Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie 

Związek Żołnierzy NSZ Okręg Szczecin