“Pancerny” w polonijnej szkole Fryderyka Chopina

W sobotę 5 grudnia

pan p.por. Henryk Atemborski spotkał się z młodzieżą w polonijnej szkole F. Chopina w Buffalo Grove. Podzielił się z nimi swoimi wspomnieniami z czasów wojny. Po tej wspaniałej “lekcji historii” uczniowie zapoznali się z wystawą zatytułowaną “Wilczym tropem” przygotowaną przez NSZ-Nowe Pokolenie Chicago. Wystawa ta, cieszyła się sporym zainteresowaniem również wśród rodziców przybyłych po swoje dzieci do szkoły.
Swoją obecnością uraczyła nas sama założycielka polonijnej szkoły Pani Zofia Barczyk.
Na pamiątkę spotkania z panem Henrykiem uczniowie dostali od naszej organizacji plakaty z “Dekalogiem Polaka” Z. Kossak- Szczuckiej.