Podsumowanie Zbiórki na Kresach

Zakończyliśmy definitywnie

tegoroczną zbiórkę „Polacy w Chicago – Polakom na Kresach”. Wszystkie zebrane dary oraz wpłaty pieniężne zostały przekazane polskim instytucjom, organizacjom, parafiom oraz potrzebującym rodzinom ze Lwowa i okolic. Otrzymaliśmy wiele słów wdzięczności, które napłynęły m.in. od: Zarządu Lwowskiego Polskiego Uniwersytetu III Wieku, Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Związku Strzeleckiego „Strzelec”, parafii Św. Antoniego, Szkoły Średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej, organizacji Lwowska Rodzina Rodzin, a także od wielu rodzin. Przekazane pieniądze umożliwią m.in. zakup potrzebnych leków, kontynuację rehabilitacji czy wyjazd dzieci na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

Część zebranych funduszy przekazaliśmy na pomoc weteranom polskiego podziemia niepodległościowego, którzy mieszkają na terenie dzisiejszej Białorusi.

W trakcie kwesty udało nam się zebrać $16001.5 oraz 2200 funtów rożnego rodzaju produktów: żywności, słodyczy, ubrań i artykułów czystości.

Przekazanie i rozdysponowanie takiej kwoty pieniężnej oraz darów nie mogłoby dojść do skutku, bez zaangażowania zaufanych osób współpracujących z naszą organizacją – Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie Chicago.

Z tego miejsca serdecznie dziękujemy za współpracę Pani mjr Weronice Sebastianowicz ps. „Różyczka”, która jest prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi. Dziękujemy za wszelką pomoc Pani Marysi Pyż, która prowadzi polskie radio we Lwowie, pełni funkcję rzecznika prasowego „Razem dla Kresów„ oraz jest przedstawicielem Konwentu Narodowego Polski w obwodzie lwowskim. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do kibiców Resovii Rzeszów za pomoc w dostarczeniu do Lwowa wszystkich darów. Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wsparli inicjatywę „Polacy w Chicago – Polakom na Kresach”.

Na zakończenie zacytujemy fragment podziękowań, które otrzymaliśmy od Lwowskiej Rodziny Rodzin: „Niech Bóg błogosławi każdego człowieka, który chciał podzielić się z rodzinami polskimi i polskiego pochodzenia na Kresach.”