Pogrzeb Tomasza Wójcika ps. Tarzan, w Polsce.

W dniu 11 lipca odbyły się uroczystości złożenia prochów ppor. Tomasza Wójcika „Tarzana” na ojczystej ziemi w Ćmielowie. Pierwsza część uroczystości miała miejsce w Woli Grójeckiej, gdzie w lipcu 1944, w wyniku obławy niemieckiej został rozbity oddział „Tarzana” (sam dowódca w tym czasie przebywał w terenie obmyślając plany nowej akcji). Pod pomnikiem, upamiętniającym te krwawe wydarzenia, został przedstawiony rys historyczny tamtych dni, odczytano Apel Poległych, oddano salwę honorową, a na zakończenie uczestnicy złożyli wieńce.
Druga część uroczystości odbywała się w kościele w pobliskim Ćmielowie. Prochy śp. Tomasza Wójcika w asyście honorowej Wojska Polskiego zostały przeniesione z kaplicy pogrzebowej do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie ks. proboszcz Czesław Gumieniak odprawił uroczystą Mszę św. pogrzebową. W trakcie nabożeństwa szef UdSkiOR min. Jan Kasprzyk przekazał na ręce p. Wiesławy Jukubowskiej (reprezentującej rodzinę „Tarzana”) Krzyżem Walecznych, nadany Tomaszowi Wójcikowi w 1945 przez dowództwo AK, oraz Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości, nadany współcześnie przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Po Mszy św. kondukt żałobny w asyście Wojska Polskiego udał się na cmentarz. To nie była jedyna asysta, która towarzyszyła „Ułanowi z Zawichostu” w Jego ostatniej drodze. Za urną jechało konno dwóch ułanów natomiast obok urny szedł koń w siodle bez jeźdźca… . Na cmentarzu miały miejsce okolicznościowe przemówienia, w tym m.in. p. Krzysztofa Jakubowskiego, min. Jana Kasprzyka oraz przewodniczącego Koła Chicago Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Arkadiusza Cimocha. Przed złożeniem urny do grobu, oddano salwę honorową, a następnie złożono wieńce. Tuż przed złożeniem prochów „Tarzana” do grobu mieliśmy zaszczyt umieścić na urnie symboliczną wpinkę naszej organizacji.
Po oficjalnym zakończeniu uroczystości, odśpiewaliśmy wraz z zespołem Forteca, ich piosenkę o Tarzanie.
W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział delegacja Koła Chicago ZŻNSZ w składzie: Arkadiusz Cimoch, Dariusz Piątkiewicz, Piotr Sawczuk i Marcin Stępień.
Uroczystości były zwieńczeniem długiego procesu sprowadzenia szczątków „Króla Zawichostu” do Ojczyzny. Pomysł ten, zrodził się kilka lat temu, podczas wizyty delegacji Koła Chicago ZŻNSZ na cmentarzu Mt. Olivet w Detroit, gdzie spoczywał nasz Bohater.
Na początku września br. Piotr Sawczuk, przedstawiciel naszej organizacji, a zarazem pomysłodawca tego historycznego przedsięwzięcia, podpisywał pierwsze dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia ekshumacji (po wcześniejszym porozumieniu z rodziną „Tarzana”). Ekshumacja nastąpiła 17 listopada 2020 r., przy delegacji naszego Koła.
Mimo pewnych trudności udało nam się wraz z rodziną Bohatera przejść przez wszystkie etapy procesu sprowadzenia szczątków „Tarzana” do Polski. Urna z prochami bohaterskiego oficera wylądowała w Ojczyźnie 1 lutego 2021 r.
W związku z naszą inicjatywą wybiliśmy okolicznościowe medale, które wręczyliśmy wszystkim, którzy przyczynili się do sprowadzenia szczątków oraz przywracania pamięci o „Tarzanie”.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to historyczne wydarzenie oraz licznym uczestnikom uroczystości. Szczególne podziękowania składamy Tomaszowi Rzepie oraz rodzinie śp. Tomasza Wójcika: Państwu Wiesławie i Krzysztofowi Jakubowskim oraz Pani Beacie Ulbin.
Śp. ppor. Tomasz Wójcik „Tarzan” wrócił do domu, spoczął wśród swoich podkomendnych.

Cześć Jego pamięci!