Relacja z 72. rocznicy Powstania Warszawskiego w Chicago

Uroczystość w hołdzie

powstańcom zorganizowana przez Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie i Związek Żołnierzy NSZ Okręg Szczecin (którego jesteśmy członkami) odbyła się 31 lipca pod Pomnikiem Polskiego Żołnierza w kwaterze kombatanckiej cmentarza Maryhill w Niles.Obchody rozpoczęły się od dźwięku powstańczej syreny punktualnie o godzinie 17.00, nawiązując do godziny „W”. Gdy syrena umilkła odśpiewaliśmy Hymn Narodowy.
Prowadzący uroczystość Marcin Stępień przywitał wszystkich zebranych, w szczególności powstańców, kombatantów oraz wszystkie organizacje polonijne i poczty sztandarowe. Następnie odprawiona została Msza św. w intencji powstańców, którą sprawowali ks. Marcin Zasada (główny celebrans), ks. Rafał Stecz i ks. Grzegorz Lorens. Homilia, którą wygłosił ks. Marcin Zasada obfitowała w odniesienia do historii Polski, naszej martyrologii i heroizmu, który objawił się szczególnie w tym pokoleniu Polski Niepodległej.

Po nabożeństwie Arkadiusz Cimoch odczytał Apel Poległych.

W dalszej części obchodów wygłoszone zostały przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Zygmunt Goliński, komendant Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej (SWAP), recytując wiersz w nawiązaniu do poezji powstańczej. Następnie głos zabrał kpt. Bogdan Horoszowski „Komar”, uczestnik Powstania Warszawskiego, członek Szarych Szeregów. Kolejnym mówcą był por. Filip Ożarowski „Mietlica”, żołnierz 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, który walczył m.in. przeciwko bandom UPA i czerni w obronie polskiej ludności. Ostatnim przemawiającym był Arkadiusz Cimoch, który w imieniu NSZ-Nowe Pokolenie i wszystkich zebranych podziękował weteranom i powstańcom za ich trud włożony w obronę niepodległości Ojczyzny. Przypomniał on olbrzymi wkład formacji NSZ w Powstanie Warszawskie oraz to, że NSZ, podobnie jak całe podziemie niepodległościowe, złożyły ogromną daninę krwi na ołtarzu walki o niepodległość.

Uroczystość zwieńczono złożeniem kwiatów i wieńców pod pomnikiem oraz wspólnym odśpiewaniem „Roty”.

Cześć i chwała Bohaterom!!!

Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie 
 
Związek Żołnierzy NSZ Okręg Szczecin