Odsłonięcie tablicy „Żbika” w Chicago

W niedzielę, 13 grudnia

odbyła  się uroczystość odsłonięcia tablicy kpt. Władysława Kołacińskiego „Żbika” w Chicago.
Była to  kolejna doniosła uroczystość zorganizowana przez Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie.

W kościele Św. Trójcy w Chicago, odprawiona została Msza św. w intencji ofiar komunizmu i stanu wojennego. Nabożeństwu przewodniczył ksiądz proboszcz Andrzej Totzke, który w homilii nawiązał do bohaterów NSZ, a w szczególności do osoby kpt. Władysława Kołacińskiego „Żbika” – legendarnego dowódcy oddziałow partyzanckich NSZ, żołnierza Brygady Świętokrzyskiej, oraz wszystkich, którzy walczyli w obronie Ojczyzny. Ksiądz pokrótce przybliżył wiernym życiorys kpt. „Żbika” i Jego przepiękną kartę bojową z czasów II wojny światowej i powstania antykomunistycznego. Po Mszy św. odsłonięta została tablica ku czci kpt. Władysława Kołacińskiego, która została wmurowana w przedsionku świątyni. Tego uroczystego aktu dokonała żona „Żbika”, Pani Krystyna Kołacińska oraz ppor. Henryk Atemborski „Pancerny” – podkomendny „Żbika”, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Pani Krystyna wygłosiła krótkie przemówienie, które wzbudziło ogromne wzruszenie wśród wszystkich zgromadzonych. Jest to już druga tablica żołnierzy NSZ, która dzięki naszym staraniom została odsłonięta w Chicago. We wrześniu uczyniliśmy to ku czci płk. Ignacego Oziewicza.

Następnie w sali parafialnej Arkadiusz Cimoch z NSZ-Nowe Pokolenie przypomniał wspaniały życiorys kpt. Władysława Kołacińskiego, dowódcy Brygady Jasnogórskiej oraz historię NSZ i Brygady Świętokrzyskiej; podkreślając ogromne zasługi tej formacji w walce z niemieckim i sowieckim okupantem. W dalszej części Marcin Stępień z NSZ-Nowe Pokolenie przeczytał ostatni list kpt. „Żbika” do swoich żołnierzy, napisany niedługo przed śmiercią tego zasłużonego dowódcy. Ściskający za serce list jest świadectwem głebokiej wiary i szlachetności autora tych słów. Po tym wstępie odbyło się spotkanie z ppor. Henrykiem Atemborskim, który opowiedział swoją historię z okresu walki o niepodległość Polski.

Przed spotkaniem otrzymaliśmy autentyczny Krzyż Virtuti Militari, który przez lata był pamiątka jednego z uczestników uroczystości p. Zbigniewa, od lat zaangażowanego w przywracanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Został nam podarowany jako wotum poparcia dla naszej działalności odkłamującej prawdę.

Z tego miejsca serdecznie dziękujemy.

Mimo smutnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, był to dla nas dzień wyjątkowy i doniosły. W patriotycznej atmosferze wraz z Panią Krystyną Kołacińską i ppor. Henrykiem Atemborskim, uczciliśmy pamięć jednego z najwspanialszych dowódców podziemia niepodległościowego, oficera NSZ, kpt. Władysława Kołacińskiego „Żbika”. Ppłk Stanisław Żochowski napisał o nim: „Żbik był najbardziej bohaterskim żołnierzem i dowódcą – najlepszym jakiego miałem – zawsze sprawa honoru, miłości Ojczyzny i prawdy była u Niego na pierwszym miejscu”.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

3 replies

Comments are closed.