Ważny Komunikat!!!

Informujemy, że członkowie NSZ-Nowe Pokolenie, jako członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Szczecin złożyliśmy wniosek do Zarządu Okręgu Szczecin ZŻ NSZ o powołanie Koła Chicago ZŻ NSZ.

Zarząd Okręgu Szczecin przychylił się do naszego wniosku i powołał Koło Chicago ZŻ NSZ.

To dla nas nobilitacja, a jednocześnie ogromna odpowiedzialność. Czujemy się zaszczyceni, że jako Koło Chicago możemy nawiązywać do dziedzictwa i ideałów żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Będziemy z zaangażowaniem kontynuować pracę Związku Żołnierzy NSZ w Stanach Zjednoczonych na rzecz kultywowania tradycji i przechowywania depozytu ideałów NSZ oraz propagowania wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
Z dniem dzisiejszym nazwa „Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie Chicago” przestaje obowiązywać.
Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu Koła Chicago ZŻ NSZ
Arkadiusz Cimoch