10 lat naszej organizacji…W niedzielę 12 listopada, w parafii Św. Trójcy w Chicago, obchodziliśmy 10 lat istnienia naszej organizacji.

Miejsce nieprzypadkowe, bo właśnie w tym miejscu 10 lat temu zaczynaliśmy nasze pierwsze spotkania jako Narodowe Siły Zbrojne Nowe Pokolenie Chicago.

Odbywały się one na dole kościoła, przy katakumbach.

Po kilku latach, zaproponowano nam wejście w struktury Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i tak, od tamtego czasu, działamy jako Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago.

Podczas mszy świętej wystawiliśmy poczet sztandarowy. Mszę świętą poprawadził ks. proboszcz Andrzej Totzke, który w kazaniu nawiązał do historii Narodowych Sił Zbrojnych oraz naszej organizacji.

Po mszy św. zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie przy ufundowanej przez naszą organizację, kilka lat temu tablicę poświęconą kpt. Władysławowi Kołacińskiemu ps. “Żbik”; dowódcy odziału partyzanckiego NSZ a odsłonięcia wtedy dokonała ś.p pani Krystyna Kołacińska, wdowa po kpt. Władysławie Kołacińskim, z którą łączyły nas bardzo bliskie relacje.

Następnie udaliśmy się do sali parafialnej pod kościołem, gdzie mieliśmy specjalnie przygotowany poczęstunek oraz okolicznościowy tort.

Za nami 10 lat działalności, ku chwale Ojczyzny i Narodowych Sił Zbrojnych.

Czołem Wielkiej Polsce!