Podsumowanie zbiórki “Polacy w Chicago — Polakom na Kresach” edycja IV-2018

Nadszedł czas na kolejne podsumowanie zbiórki „Polacy w Chicago — Polakom na Kresach” , edycja 2018.
W tym roku udało nam się zebrać najwyższą dotychczas kwotę, ponad 20 tys. dolarów, oraz inne artykuły (chemia, środki czystości itp.), które trafiły na dawne ziemie II Rzeczypospolitej.
Wsparliśmy:
– Towarzystwo Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej “Zabytek” we Lwowie.
– Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Samborze (Ukraina)
– Centrum Formacji Rodziny w Nowej Wilejce (Litwa).
– Parafia św Teresy w Pawłodarze (Kazachstan).
– Polska Szkoła w Pawłodarze, mi.n. zakup laptopa.
– Wsparliśmy także renowację polskiego cmentarza w Kazachstanie.
– Część z zebranych funduszy przeznaczyliśmy na wsparcie weteranów II wojny światowej oraz Powstania Antykomunistycznego, którzy do dziś zamieszkują dawne tereny II Rzeczypospolitej (obecnie Białoruś). Pieniądze przekazaliśmy na ręce Pani mjr Weroniki Sebastianowicz „Różyczki”, przewodniczącej Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi.

W każdym wyżej wymienionym miejscu wspomogliśmy finansowo polskie rodziny.

Dziękujemy wszystkim Rodakom z Chicago i okolic, którzy co rok, biorą udział w naszej kweście, hojnie wspierając Rodaków z Kresów.

Składamy wyrazy wdzięczności dla koleżanek i kolegów z Polski, którzy pomagają nam w kwestiach logistycznych.

Specjalne podziękowania składamy wszystkim parafiom, księżom proboszczom oraz siostrom zakonnym i kapłanom, którzy angażują się w zbiórkę „Polacy w Chicago — Polakom na Kresach”.
Bóg zapłać!