Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2015

Relacja z obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Chicago.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele Św. Ferdynanda w Chicago, podczas której zgromadzili się kombatanci, młodzież szkolna, dzieci oraz społeczeństwo Polaków mieszkających w aglomeracji chicagowskiej. Wszyscy modlili się w intencji żołnierzy podziemia niepodległościowego walczących przeciwko dwóm okupantom. Eucharystię celebrowali ks. proboszcz Zdzisław Torba, który wygłosił piękną, przepełnioną patriotyzmem homilię oraz ks. Rafał Stecz i diakon Paweł Adamus. Następnie ogromne emocje i wzruszenie wśród wiernych wzbudził Apel Poległych, który wygłosił Arkadiusz Cimoch z Narodowych Sił Zbrojnych-Nowe Pokolenie. Po Mszy św. uczestnicy udali się do sali parafialnej, gdzie organizatorzy przedstawili gości honorowych: Pana Zbigniewa Krzyżewskiego – uczestnika Powstania Warszawskiego, żołnierza Kompanii Wartowniczych Brygady Świętokrzyskiej oraz Panią Krystynę Kołacińską – żonę ŚP. kpt. Władysława Kołacinskiego ps. „Żbik” – legendarnego dowódcy oddziałów NSZ-owskich. Następnie odbyła się prezentacja wystawy “Tropem Wilczym” oraz inne plansze przedstawiające sylwetki Żołnierzy Niezłomnych. W dalszej kolejności wyświetlony został poruszający film pt. „Wolność i Niezawisłość. Ostatnia nadzieja” w reżyserii Sławomira Górskiego. Projekcja poprzedzona została odczytaniem listu od reżysera. Na koniec organizatorzy przedstawili rys historyczny podziemia antykomunistycznego.
Ogromna frekwencja uczestników i wspaniały hołd oddany Żołnierzom Wyklętym napawają radością i motywują nas do dalszego działania.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę parafii Św. Ferdynanda za współpracę przy organizowaniu uroczystości. Dziękujemy wszystkim polonijnym mediom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji i ogłaszania obchodów.

CHWAŁA BOHATEROM!!!

Organizatorzy: Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie