NSZ-NP z lekcją historii w Polskiej szkole-Chicago

 

Przedstawiciele niezależnej

organizacji patriotycznej Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie: Karol Buczakowski i Arkadiusz Cimoch, 5 marca, 2016 r. poprowadzili lekcje historii w Polskiej Katolickiej Szkole im. Św. Ferdynanda. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej oraz klas 1-3 liceum.
Tematem lekcji był okres II wojny światowej – Polskie Państwo Podziemne oraz polskie podziemie antykomunistyczne – Żołnierze Wyklęci. W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z wystawą dotyczącą Żołnierzy Wyklętych oraz pokazem slajdów, który okazał się świetnym środkiem dydaktycznym. Ponadto podczas lekcji dzieci i młodzież miały możliwość obejrzenia eksponatów nawiązujących do okresu omawianego w trakcie zajęć, tj.: umundurowanie oddziałów partyzanckich, symbolika i emblematy noszone na mundurach, oryginalne odznaczenia wojskowe, sztandar itp. Każdy z uczniów otrzymał Dekalog Patrioty (w formie plakatu), naklejki z motywem patriotycznym oraz wydrukowaną Modlitwę NSZ, którą wspólnie odmawialiśmy przed każdą lekcją.
Widzimy ogromny potencjał w takich inicjatywach. Dzieci i młodzież poprzez nabywaną wiedzę o historii Polski i szukając wzoru w postawach Żołnierzy Wyklętych, będą chętniej identyfikowały się z polskością i szukały tożsamości w rodzinnych korzeniach.

Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie