“Pancerny” z wizytą w polskiej szkole

Ppor. Henryk Atemborski i NSZ-Nowe Pokolenie

Uczniowie z klas 7-8 i licealiści mieli okazję wysłuchać wspomnień ppor. Henryka Atemborskiego – żołnierza Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Zajęcia uzupełniali Dariusz Olszewski i Arkadiusz Cimoch z NSZ-Nowe Pokolenie Chicago. W trakcie lekcji poruszyliśmy wiele wątków polskiej martyrologii. Młodzież  dowiedziała się m.in.: o Żołnierzach Wyklętych; o heroicznych zmaganiach polskiej konspiracji w czasie II wojny światowej, a także podczas powstania antykomunistycznego; o bohaterskiej, pełnej poświecenia postawie ludności polskiej ratującej Żydów z zagłady i wielu innych chlubnych wydarzeniach z naszej historii. Poruszyliśmy też bardzo istotny problem: antypolskiego przekazu medialnego, funkcjonującego w Stanach Zjednoczonych i innych państwach, który za pomocą pedagogiki wstydu i pogardy, deprecjonuje Polskę i Polaków w oczach opinii publicznej. Zwróciliśmy przy tym uwagę, iż jest on fałszywy, i niestety, zatacza coraz szersze kręgi. Staraliśmy się podreślić, że elementarna wiedza jest niezbędnym orężem do obrony dobrego imienia Polski w świecie oraz to, że duma wynikająca z bycia Polakiem, z polskich korzeni, powinna towarzyszyć nam bez względu na to, w jakim zakątku ziemi się znajdujemy.
Warto dodać, że uczniowie mieli okazję podziwiać zaprezentowaną przez nas wystawę nt. Żołnierzy Wyklętych, zatytułowaną „Tropem Wilczym”. Po zajęciach rozdaliśmy uczniom plakaty z „Dekalogiem patrioty”, naklejki patriotyczne i krótkie biogramy Żołnierzy Wyklętych.

Młodzież w głębokim skupieniu wysłuchała tej lekcji, a po jej zakończeniu wykonała wiele ciepłych i pełnych szacunku gestów wobec kombatanta, ppor. Henryka Atemborskiego.
Była to kolejna inicjatywa naszej organizacji, której celem jest propagowanie postaw patriotycznych i edukacja polskiej młodzieży mieszkającej na obczyźnie.

NSZ-Nowe Pokolenie Chicago
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin