Sztandar NSZ-Nowe Pokolenie Chicago

Opis sztandaru

Na głównej stronie płata sztandaru, symetrycznie w środku umieszczony jest ORZEŁ W KORONIE – wzorowany na godle, które znajdowało się na sztandarach wojsk polskich Królestwa Polskiego utworzonego w 1815 r. Symbolizuje ciągłość narodu i oręża polskiego oraz późniejszych powstańców listopadowych, którzy kierując się miłością do Ojczyzny walczyli o jej niepodległość.

W lewym górnym rogu znajduje się TARCZA Z JASZCZURKĄ – symbol Organizacji Wojskowej Związku Jaszczurczego, konspiracyjnej formacji obozu narodowego utworzonej 14 października 1939 r. przez działaczy przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego. Organizacja skupiała ludzi ideowych, którzy manifestowali przywiązanie do wartości chrześcijańskich i idei budowy Wielkiej Polski.
20 września 1942 r. z połączenia Związku Jaszczurczego i części Narodowej Organizacji Wojskowej oraz mniejszych organizacji o charakterze narodowym powstały Narodowe Siły Zbrojne.
Nazwa nawiązywała do historycznego Związku Jaszczurczego zorganizowanego przez szlachtę oraz mieszczan pruskich i pomorskich pod koniec XIV w. do walki z Zakonem Krzyżackim.

W prawym górnym rogu widnieje KRZYŻ NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH – symbol  ideowo-wojskowej formacji o charakterze katolickim i patriotycznym powstałą 20 września 1942 r., NSZ były największą organizacją zbrojną obozu narodowego w podziemiu niepodległościowym podczas II wojny światowej. Jako jedyna formacja zbrojna od początku swej działalności, jeszcze w czasie wojny walczyła z dwoma okupantami – Niemcami i Związkiem Sowieckim.
Dziś NSZ jest inspiracją dla polskich patriotów, którzy pragną kultywować etos Żołnierzy Wyklętych – niezłomnych bohaterów walczących o niepodległą i suwerenną Ojczyznę.

W lewym dolnym rogu usytuowany jest MIECZYK CHROBREGO inaczej SZCZERBIEC – symbol używany przez polskich narodowców przedstawiający miecz koronacyjny królów polskich owinięty wstęgą w polskich barwach narodowych.
Mieczyk Chrobrego używany był w okresie międzywojennym, jako symbol Obozu Wielkiej Polski organizacji politycznej założonej przez Romana Dmowskiego. Później wykorzystywany był przez Stronnictwo Narodowe, Obóz Narodowo-Radykalny i Młodzież Wszechpolską. W czasie okupacji używany przez Narodową Organizację Wojskową.

W prawym dolnym rogu wyszyty jest symbol BRYGADY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ – która była jedną z największych jednostek partyzanckich powstałych podczas II wojny światowej, a zarazem najsłynniejszą i największą  jednostką Narodowych Sił Zbrojnych.
Brygada Świętokrzyska walczyła z wrogami Polski: okupantem niemieckim, sowieckim, podziemiem komunistycznym w Kraju oraz likwidowała jednostki i struktury komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej. 13 stycznia 1944 r. zmuszona ofensywą bolszewicką Brygada Świętokrzyska wymaszerowała na Zachód. W trakcie marszu oddział toczył krwawe boje z siłami Wermachtu i Armii Czerwonej. Jedna z najsłynniejszych operacji Brygady miała miejsce 5 maja 1945 r., kiedy Brygada wyzwoliła niemiecki obóz koncentracyjny w Holiszowie na terenie Czech, uwalniając około 700 więźniarek.
Po II wojnie światowej Brygada Świętokrzyska niezasłużenie szkalowana była nie tylko w propagandzie komunistycznej, ale także przez elitę emigracyjną i przedstawicieli innych formacji niepodległościowych.

    Na Nawrotnej stronie płata sztandaru umieszczony jest wizerunek Madonny Jasnogórskiej w sukni przyozdobionej liliami andegaweńskimi. Symbolika szaty Maryi wskazuje na Jej królewskość. Kwiat lilii według średniowiecznej ikonografii i heraldyki jest symbolem Zbawiciela i Sędziego Wszechświata. Jest również centralnym motywem Zwiastowania a także wiecznej szczęśliwości człowieka. W ikonografii chrześcijańskiej natomiast jest kwiatem sądu.
Niebieskie tło rewersu symbolizuje niebo, wiarę, pobożność, harmonię duszy, wiedzę, prawdę, wierność, odwagę, nadzieję oraz sprawiedliwość.
Na rewersie umieszczony jest również fragment antyfony: “POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ”